ชื่อภาพ : ตัวพิณทำจากไม้ตัวเดียว
รายละเอียด :  ตัวพิณทำจากไม้ตัวเดียวไม่มีการต่อคอ จึกทนกว่าพิณที่ต่อคอคับ